Jaume Reixach: “No és això, companys, no és això”.

by 1siquierespuedes

Source: Jaume Reixach: “No és això, companys, no és això”.